درباره ما

وجود طیف وسیعی از مخاطرات شیمیایی ، فیزیکی ، بیولوژیکی و مکانیکی با خصوصیات خورندگی ، برندگی سمیت ، سرطان زایی ، سوزانندگی ،‌جهش زایی و... در محیطی کاری میتواند سلامتی شاغلین و حتی سایر افراد مجاور محیط های شغلی را به شدت تحدید نماید.

بنابراین به منظور حفظ و صیانت از منابع انسانی و همچنین افزایش راندمان کار و بهره وری ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات فوق از اهمیت به سزایی برخوردار است .یکی از تکنیک های کنترل این خطرات البته به عنوان آخرین تدبیر استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی می باشد. از این رو بازرگانی ایمن پژوهان با بهره گیری از دانش روز و کادر مجرب در زمینه ایمنی ، آتش نشانی ، بهداشت حرفه ای و ترافیکی ، با اتکا به تجربه تامین و توزیع کالا از بازارهای داخلی و خارجی مفتخر خواهد بود که با شرکت ها ،‌سازمان ها و ارگانهای مختلفی همکاری های مداوم را داشته باشد.

به امید موفقیت و سر بلندی صنعتگران کشور